Achtergrond illustratie
Kennisbank

Website structuur advies

Bijgewerkt op

Een website structuur advies is een hulpmiddel in het ontwerpproces voor websites en andere digitale producten. Ze dienen als blauwdrukken voor het ontwerpen en helpen om een gedeelde visie te creëren voordat we dieper in het ontwerpproces duiken. Het structuur advies maken we 9 van de 10 keer in de vorm van wireframes.

Inhoudsopgave

Wat zijn wireframes?

Een wireframe is een visuele representatie van een webpagina zonder gedetailleerde grafische elementen, kleuren of typografie. Het is een gestructureerde schets die de lay-out en functionaliteit van de interface weergeeft. Wireframes zijn bedoeld om de focus te leggen op de ruimtelijke ordening, de hiërarchie van informatie en de gebruikersinteractie, en niet zozeer op visuele aantrekkingskracht.

structuur advies fold

Waarom is een structuur advies belangrijk?

Een structuur advies biedt tal van voordelen in het ontwerpproces:

Duidelijke communicatie

Ze helpen bij het communiceren van ontwerpidëeen aan het ontwikkelingsteam en belanghebbenden, waardoor misverstanden worden voorkomen.

Efficiëntie

Wireframes stellen ontwerpers in staat om snel en flexibel te experimenteren met lay-out en functionaliteit voordat ze zich vastleggen op een definitief ontwerp.

Focus op gebruikers

Het testen van wireframes met gebruikers helpt bij het identificeren van problemen in een vroeg stadium en verbetert de gebruiksvriendelijkheid.

Kostenbesparing

Het vroegtijdig identificeren van ontwerp problemen kan dure herzieningen in latere stadia van het project voorkomen.

Hoe pakken we het structuur advies aan?

Het aanpakken van het structuur advies doen we altijd op een gestructureerde manier:

Doelstellingen begrijpen

We definiëren de doelstellingen van het project en de behoeften van de gebruikers.

Informatie verzamelen

We verzamel alle benodigde informatie, zoals gebruikersvereisten, content en functionaliteit.

Wireframes maken

We maken digitale wireframes behulp van gespecialiseerde tools zoals Adobe XD of Figma.

Testen en verfijnen

We testen de wireframes met gebruikers, intern en soms extern, en verzamelen feedback. De feedback gebruiken we om de wireframes te verbetern.

Interacties implementeren (prototyping)

We voegen interactieve elementen zoals knoppen en navigatie toe om de gebruikerservaring te verduidelijken.

Documenteren

We documenteer de beslissingen en specificaties die in de wireframes zijn opgenomen voor toekomstige referentie.

Conclusie

Wireframes zijn een cruciaal hulpmiddel voor het ontwerpen van effectieve digitale producten. Ze helpen bij het visualiseren van de lay-out en functionaliteit, waardoor misverstanden worden voorkomen en ontwerpbeslissingen worden gestructureerd. Door een gestructureerde aanpak te volgen, kunnen ontwerpteams en ontwikkelaars efficiënter samenwerken en uiteindelijk betere gebruikerservaringen creëren.

Inhoudsopgave