Company Fuel blog - CRO 101: Conversie optimalisatie

arrow_upward
CRO 101: Conversie optimalisatie banner

CRO 101: Conversie optimalisatie

Wil je conversie optimalisatie (CRO) inzetten om de effectiviteit van je website te verhogen en meer leads en klanten te genereren? Dit artikel geeft je een uitgebreid overzicht van het gehele proces, wat je faciliteert om de voordelen ervan te ervaren.

Inhoudsopgave

Wat is conversie optimalisatie?

Behalve dat je met je website graag professioneel over wil komen, en je mensen wilt informeren over wat je precies doet, is een website vaak vooral bedoeld om leads en klanten te genereren, zodat je jouw bedrijf kunt laten groeien. Zo werkt conversie optimalisatie, om de effectiviteit van je online marketing te vergroten.

Wanneer we spreken over conversie optimalisatie, dan draait het om het verhogen van het aantal conversies. Een conversie is het succesvol voltooien van een doel op je website. Voorbeelden van een conversie zijn bijvoorbeeld het doen van een aankoop, een aanmelding voor een nieuwsbrief, of het downloaden van een brochure.

Het conversiepercentage is daarin dan ook een belangrijke KPI, omdat dit aangeeft welk aandeel van je website bezoekers een bepaalde actie onderneemt.

Meer inzicht in prestaties

Verschillende soorten conversies

In het voorbeeld van e-commerce CRO kan je meer dan één gewenste actie definiëren. Het is dan ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende conversie soorten: Micro en macro conversies.

Zoals de term impliceert, is een macro conversie een succesvolle conversie van het belangrijkste doel van je website, zoals in het voorbeeld van een webshop bijvoorbeeld een aankoop. Het spreekt voor zich dat je als webshop eigenaar probeert om zo veel mogelijk mensen een aankoop te laten doen.

Een micro conversie daarentegen, leveren vaak niet direct omzet op, maar draagt wel bij aan de kans dat iemand later iets zal kopen. Bijvoorbeeld het downloaden van informatie of het aanmelden voor een nieuwsbrief, zorgt ervoor dat je een e-mail adres van de gebruiker hebt. In de essentie breng je hiermee dus potentiële klanten in kaart, die je vervolgens warm kunt maken en kunt begeleiden richting aankoop (nurturing).

Het doel van conversie optimalisatie (CRO)

Het doel van conversie optimalisatie is dus conversie verhogen. Dit werkt het beste op basis van data, zodat je pro-actief de conversie van een pagina, of de website in het geheel kunt blijven verhogen.

Conversies zijn een belangrijk onderdeel van de online marketing van veel bedrijven, omdat dit letterlijk te vertalen is naar de kans dat een bezoeker converteert. De conversie, in combinatie met de waarde die dit oplevert, maakt dat conversie optimalisatie ervoor kan zorgen dat je automatisch leads kunt genereren, en dat je website geld gaat opleveren.

In de essentie kun je het verhogen van conversie zien als het verhogen van de effectiviteit van je marketing investeringen. Toch is er nog een ander doel, en dat is dat het je sales proces makkelijker maakt. Een succesvol behaalde doelstelling is een gevolg van een website die goed inspeelt op de behoeften van een gebruiker.

Het doel van conversie optimalisatie (CRO)

Een overtuigende website die meer conversie oplevert, is dan ook een goede manier om aan (potentiële) klanten te laten zien welke waarde je toevoegt, en mensen te overtuigen om contact op te nemen, of een aankoop of aanvraag te doen.

De technieken van conversie optimalisatie stellen je dan ook in staat om (met behulp van data analyse) te blijven werken aan het verhogen van de ROI van je marketing, en je website te verbeteren. Wanneer de conversie van je website op het gewenste niveau is, kan je meer bezoekers naar je website toetrekken, en blijft deze hogere conversie zich uitbetalen.

Om een beeld te geven van de toegevoegde waarde van de conversie van je website, gebruiken we een rekenvoorbeeld.

Van de 1.000 bezoekers die de webshop iedere maand bezoeken, gaat 1% over tot een aankoop. Dat resulteert in een aantal conversies van 0,01 x 1.000 = 10 per maand. Wanneer het conversiepercentage verhoogd wordt, van 1% naar bijvoorbeeld 2%, dan zullen dit er twee keer zo veel zijn, en worden het in totaal 20 conversies per maand.

In dit voorbeeld gaan we uit van een gemiddelde orderwaarde van € 50,-. Dat betekent dat dit iedere maand een omzetstijging van € 500,- oplevert, iedere maand weer.

CRO stappenplan

Conversie optimalisatie is een continu proces, waar veel bij komt kijken. Dat gezegd hebbende, helpt het om een eenvoudig overzicht te hebben van de stappen die komen kijken bij CRO, omdat dit een duidelijk beeld geeft van wat er nodig is om de conversie van je website te verbeteren.

1. Doelstellingen bepalen

De eerste stap in het succesvol optimaliseren van de conversie is om te bepalen voor welk onderdeel je de conversie wilt verbeteren. Wanneer je met CRO aan de slag gaat, dan zal je snel merken dat het allemaal neer komt op het analyseren van data.

Het is dan ook essentieel om te bepalen voor welke doelstellingen je de conversie wilt gaan verbeteren, zodat je dit goed kunt meten, en deze uitgangspunten kunt gebruiken om gebruikers te helpen deze doelstellingen te bereiken.

Het advies is dan ook om primair aan te sturen op één belangrijk conversiedoel. Dit zorgt ervoor dat je zelf kunt blijven focussen op het realiseren van een zo hoog mogelijk conversie percentage, en dat de gehele website erop toegespitst is om dat ene doel te bereiken.

Denk daarbij na over wat een logische eerste stap is voor een gebruiker om te ondernemen, en zorg dat je scherp hebt waarom het realiseren van zo veel mogelijk conversies in dit gedeelte van je online marketing, inderdaad waarde toevoegt voor je bedrijf.

2. Optimalisatie scope bepalen

Je zult snel merken dat conversie optimalisatie heel erg breed kan worden toegepast. Ieder onderdeel waar een gebruiker mee te maken krijgt kan een eigen bijdrage leveren aan de conversie van het complete online marketing proces. Het is dan ook erg belangrijk om te kijken wat je wilt optimaliseren.

Denk bijvoorbeeld aan de lay-out van de website, de call-to-actions, de formulieren, de contactpagina of het aanmeld- of afrekenproces. Aansluitend op de doelstelling die je in de stap hiervoor hebt bepaald, is het aan te raden om te kijken hoe gebruikers zo goed mogelijk begeleid kunnen worden richting een succesvolle conversie.

Optimalisatie scope bepalen

Het advies hierin is om per onderdeel een scope te bepalen voor deze optimalisatie, omdat dit de kans biedt om per onderdeel een grotere focus te bewaren op de onderdelen die aan de conversie bijdragen. Hoewel een conversie optimalisatie analyse vaak de volledige scope van conversie optimalisatie dekt, raden we aan om de stappen die een gebruiker op de website zet in verschillende typen conversies op te delen.

Op basis hiervan, kan je een eigen proces ontwikkelen waarin je schematisch ziet hoe een gebruiker van een eerste bezoek op de website, tot een succesvolle conversie komt. Door deze conversie in een aantal verschillende stappen op te delen, weet je zeker dat je in ieder onderdeel van het proces de conversie optimaliseert.

Praktisch gezien komt dit er dus op neer dat je verschillende onderdelen uit het aankoopproces destilleert. In het geval van een webshop zou je dan kunnen denken aan het bekijken van een overzicht van de verschillende producten, het bekijken van een specifiek product, het toevoegen aan de winkelmand, het aanmaken van een account, het doen van de aankoop, het voltooien van de betaling en misschien zelfs het achterlaten van een review, of het doen van een herhaalaankoop.

Zoals je leest zijn er ontzettend veel onderdelen waarbinnen de conversie geoptimaliseerd kan worden, die allemaal bijdragen aan de toegevoegde waarde die de website levert.

Aangezien conversie optimalisatie een iteratief en continu proces is, is er niet één antwoord over wat het beste werkt. Het advies is dan ook om de conversies over de gehele scope in kaart te brengen.

Daarbij is het meetbaar maken van de conversies een belangrijke stap, die je helpt te bepalen welk onderdeel per fase geoptimaliseerd kan gaan worden.

3. Data verzamelen over conversies

Nu je weet wat de specifieke doelstellingen van het conversie optimalisatie proces voor jouw bedrijf zijn, en je bepaald hebt op welk onderdeel je de conversie optimalisatie wilt gaan uitvoeren, is het essentieel om de juiste data te verzamelen.

Dit komt neer op het bepalen van het conversie percentage, en het meten van aanverwante statistieken die (indirect) van invloed zijn op de conversie.

In de essentie komt dit neer op het meetbaar maken van conversies, en het meetbaar maken van het aantal bezoekers, zodat je op basis hiervan het conversiepercentage kunt berekenen. Het advies luidt als volgt: Gebruik Google Analytics om behaalde doelen te meten.

Zodra dit geregeld is, kan je in Google Analytics precies zien wat de behaalde conversiepercentages zijn van ieder doel dat je hebt ingesteld, en kan je deze vergelijken met de beoogde conversie doelstellingen, en de toegevoegde waarde die dit aan de bedrijfsmatige kant met zich meebrengt.

Zo zie je precies van ieder onderdeel hoe dit converteert, en kan je deze inzichten gebruiken om optimalisatiekansen te ontdekken, en op basis van deze real-time informatie bij te sturen op je conversie, om de effectiviteit van je website te optimaliseren, en meer leads en klanten te genereren.

Los van alleen het conversiepercentage, zijn er nog een aantal belangrijke KPI’s die kunnen helpen bij het verhogen van de rendabiliteit, en het ontdekken van optimalisatiekansen, die ook indirect invloed hebben op het conversiepercentage, namelijk:

Bounce percentage

Het percentage bezoekers dat de website verlaat na slechts één pagina bekeken te hebben. Een hoog bouncepercentage is vaak een aanwijzing dat de website niet aan de behoeften van de bezoeker voldoet, of dat de inhoud op de landingspagina niet relevant is. Wanneer je dit optimaliseert, zullen meer mensen de website serieus bekijken, en zal je conversie stijgen

Bounce percentage

Gemiddelde sessieduur

Hoe lang blijven gebruikers op je website? Als deze tijd erg kort is dit vaak een aanwijzing dat de website niet genoeg relevante informatie geeft, of dat de gebruiker niet kan vinden wat hij zoekt.

Als je de gemiddelde sessietijd kunt verhogen, hebben mensen meer tijd om je inhoud te bekijken en je boodschap in zich op te nemen, wat tot meer conversies zal leiden

Uitstappercentage

Het uitstappercentage geeft aan hoeveel mensen je website vanaf een bepaalde pagina verlaten. Dit kan waardevolle inzichten geven over welke pagina’s er op dit moment voor zorgen dat de gebruiker afhaakt.

Door deze pagina’s te optimaliseren zullen bezoekers langer op je website blijven, en meer de toegevoegde waarde van je aanbod gaan zien, wat een positief effect heeft op de conversie percentages.

4. Verbeteringen aanbrengen

Nu je hebt blootgelegd welke onderdelen van je website een optimalisatieslag kunnen gebruiken, gaat het erom dat je dit zo goed en zo effectief mogelijk verbetert.

Het is dan ook belangrijk om het verbeteren van de conversie onderdeel te maken van het maandelijkse proces om leads en klanten te genereren, en ervoor te zorgen dat je meer uit je huidige website bezoekers haalt.

Het optimaliseren kan van alles inhouden. Van het simpelweg veranderen van een call-to-action, het beter maken van een afbeelding, een kleur of tekst van een knop, of het testen van een compleet nieuwe versie van een landingspagina.

Voor webshops kan het ook gaan om het afrekenproces, waarbij vaak ook veel optimalisatie kansen geïdentificeerd kunnen worden.

Wat je ook gaat aanpassen, het is ontzettend belangrijk dat je de aanpassing test nadat hij is doorgevoerd. In sommige gevallen kan je op basis van gevoel wel inschatten of een pagina beter is, maar het komt ook voor dat wat ondernemers denken dat beter zal werken, niet perse in een hogere conversieratio resulteert.

Om te zorgen dat je de conversie van je website of webshop op een veilige manier kunt blijven verhogen, zijn er een aantal bewezen hulpmiddelen en technieken die helpen om data te gebruiken, en meetbaar de conversie van je website te verbeteren, in plaats van dat je focus legt op het gevoel wat je erbij hebt.

Zo weet je zeker dat je altijd ruimte houdt voor verbetering, en dat nieuwe wijzigingen eerst getest worden, voordat ze ‘zomaar’ worden verwerkt, met alle potentiële nadelige gevolgen van dien. Het implementeren en meten van CRO is een proces waarbij de prestaties van je website continu worden afgezet tegen specifieke doelen en doelstellingen.

Door deze wijzigingen op de juiste manier te implementeren, kun je bepalen of je CRO inspanningen al dan niet de gewenste resultaten opleveren. Daarvoor zijn verschillende manieren:

A B testen

Nadat je de data inzichtelijk hebt gemaakt, kan je makkelijk keuzes maken over welke optimalisaties aandacht verdienen. Maar ga je zomaar iets veranderen, dan weet je niet wat deze wijziging doet met de toegevoegde waarde. Misschien loop je dan wel omzet mis.

Gelukkig kan je met behulp van A B testen, veranderingen aan de website in kleine stapjes uitvoeren, en dit op een betrouwbare manier testen. Zo voorkom je dat je appels met peren vergelijkt, en weet je zeker dat je stuurt op betrouwbare informatie.

Concreet komt A B testen neer op het vergelijken van twee pagina’s met een zelfde doel, maar een iets andere invulling, om te kijken welke versie beter werkt.

Dit betekent dus dat een originele versie van een pagina (de A versie) wordt gekopieerd naar een B versie. Daarbij spreek je dus van een controle- en een test variant.

A B Testen

In de B versie van de pagina worden één of meerdere details veranderd, waarna hetzelfde aantal bezoekers verdeeld worden over de twee pagina’s.

Door een vergelijking te maken van de conversies en website statistieken van beide pagina’s kan je precies zien welke wijzigingen positief bijdragen en welke wijziging je beter ongedaan kunt maken.

Het advies voor A B testen is om kleine wijzigingen door te voeren in de verschillende versies, zodat je scherp blijft houden wat iedere verandering bijdraagt aan het resultaat en leert welke dingen voor jou werken.

Een belangrijk uitganspunten hierbij is dat je rekening houdt met de statistische validiteit van je conclusies.

Stel je voor; je krijgt 3 bezoekers op pagina A, die allemaal converteren. Op pagina B krijg je ook 3 bezoekers, maar daarvan converteert niemand. Dan is het aannemelijk om te denken dat pagina A beter functioneert dan pagina B. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn.

Kansberekening en statistiek ligt hieraan ten grondslag. Het is dan ook belangrijk om deze conclusies altijd te baseren op statistisch valide resultaten.

Dat betekent dat je een sample aantal nodig hebt dat groot genoeg is om deze conclusies op te baseren, zodat je er vanuit mag gaan dat de resultaten uit je test (op basis van de steekproef), ook met de populatie overeen komen.

De statistische conclusie is dan dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat versie A beter functioneert dan versie B, en dat de conversie hiervan hoger is.

Gebruikers om input vragen (user test)

Een gebruikerstest is een manier om feedback over een website of webwinkel te krijgen van gebruikers in een gecontroleerde omgeving. Wanneer we dit terugkoppelen aan statistiek, dan is A B testen zoals hierboven beschreven de kwantitatieve manier van data verzamelen, terwijl een user test een meer kwalitatieve manier van data verzamelen is.

Het grote voordeel van user tests is dat je op die manier veel gedetailleerder informatie kunt verzamelen, en kunt observeren hoe een gebruiker een bepaalde actie doorloopt. Deze vorm van kwalitatief onderzoek doen kan erg veel inzicht geven in de gedachtegang van een bepaalde gebruiker.

Met andere woorden; het geeft veel meer informatie over waarom een gebruiker bepaalde acties doet op de website, terwijl een kwantitatieve vorm van onderzoek meer terugkoppeling geeft over de genomen acties, en minder over de intentie daarvan.

User tests werken vooral goed als het gaat om het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en de functionaliteiten van de website. Op die manier test je of een bepaalde functionaliteit duidelijk is.

Bijvoorbeeld wanneer je een website hebt om jouw bedrijf in de zakelijke dienstverlening te promoten, dan kan het erg waardevol zijn om een keuzehulp te implementeren, waarmee je gebruikers snel kunt helpen vinden wat ze zoeken, en al een eerste advies kunt geven. Een functionaliteit als deze kan je op die manier door heel de website te gebruiken om leads te genereren.

Het is dan echter wel van groot belang dat een keuzehulp zoals deze erg goed werkt, en dat hij zowel voor de mobiele versie als voor de desktop variant goed geoptimaliseerd is.

Een gebruikerstest zou in dat geval inzicht kunnen geven in hoe een gebruiker met een bepaalde pagina op je website omgaat.

Je zou de gebruiker kunnen vragen een bepaalde taak uit te voeren, en dan hun gedrag observeren en te kijken hoe ze door de website heen navigeren. Dit werkt het beste door dit aan te sluiten op een zogenaamde gebruikersintentie. Dit is het doel waarmee de gebruiker op de website komt.

Een onderzoek zoals dit kan je inzicht geven in waarom een gebruiker wel of niet converteert, en welke veranderingen kunnen worden aangebracht om ze aan te moedigen dat wel te doen.

De keerzijde van deze manier van onderzoek doen, is dat het heel erg belangrijk is om te zorgen dat de resultaten betrouwbaar zijn, en dat je ze niet te veel laat afhangen van een aantal gebruikers.

Het advies is dan ook om na een usertest altijd ook kwantitatieve onderzoeksmethoden zoals A B testen te gebruiken om deze data te analyseren.

Deze manier van conversie optimalisatie gebruik je dan ook meestal in de volgende scenario’s:

  • Onderzoeken waarom een gebruikersgroep niet converteert
  • Nieuwe functionaliteit of vormgeving testen
  • De gebruiksvriendelijkheid van een website testen

Het kan heel waardevol zijn om conversie optimalisatie tools te gebruiken die een link leggen tussen kwalitatief en kwantitatief. Een mooi voorbeeld van een tool waarmee je dit mogelijk kan maken is Hotjar en Google Optimize.

Dit stelt je in staat om het gedrag van de gebruiker te analyseren door middel van heatmaps, die je in staat stellen om op een groter detail niveau te kijken naar welke onderdelen van de website mensen kijken, om op die manier te bepalen waar je de belangrijkste informatie het beste kunt toevoegen, om zo de conversie verder te verbeteren.

Dergelijke tools kunnen ook helpen voor bijvoorbeeld het vragen van feedback van gebruikers. Dit is een andere variant van een user test, die veel directer aan een gebruiker vraagt waar ze tegenaan lopen, zodat je hier direct je website mee kunt verbeteren, en daarmee een hogere conversie kunt behalen.

Heat mapping tools

5. Resultaten analyseren en herhalen

Nu je in kaart hebt gebracht wat de resultaten zijn, is het zaak om deze te interpreteren, en kan je gaan nadenken over de volgende stap in het verbeteren van het conversieratio.

Conversie ratio optimalisatie is dan ook een blijvend proces, wat je kunt doen voor een specifieke pagina, maar ook voor een hele website, of zelfs een marketing proces.

Veel bedrijven die bezig zijn met conversie optimalisatie vergeten de laatste stap: het continu analyseren van de resultaten, en het herhalen van de verbeteringen die het vertrouwen en de conversieratio van de website blijven verbeteren.

Het analyseren van data bestaat dus uit het opzoeken van de daadwerkelijke conversieratio’s in Google Analytics. Daar kan je snel zien of je conversieratio is gedaald, of is gestegen. In Google Analytics kan je echter nog veel meer zien. Zo zie je bijvoorbeeld of je goed gevonden wordt, en via welk apparaat de meeste bezoekers komen, en nog veel meer.

Wanneer je serieus aan de slag wil met conversie optimalisatie, dan adviseren wij om van tevoren duidelijk te maken welke aspecten van je website (en marketing) je wilt gaan verbeteren, zodat je op basis daarvan een datarapport in Google Data Studio kunt maken, die specifiek is toegespitst op het meten en rapporteren van je conversie optimalisatie.

Het regelmatig kritisch bekijken van deze data zorgt ervoor dat je de juiste optimalisatiekansen ontdekt, en je een rapport kunt maken waarin jouw specifieke conversies worden weergegeven, en je op basis daarvan precies kunt zien hoe jouw conversieratio, specifiek voor jouw producten en/of diensten over tijd presteert. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld het ingevulde contactformulier, een inschrijving van een e-mailadres in een nieuwsbrief, of een aankoop of offerte-aanvraag.

Zo werkt conversie optimalisatie niet alleen verhogend voor de conversie, maar vergroot het ook je inzicht in de prestaties ervan, wat je eerder helpt om nieuwe kansen te ontdekken, en continu te blijven verbeteren, zoals je als ondernemer ambieert.

Overtuigingsprincipes CRO

Waarom werkt CRO (conversion rate optimization) eigenlijk? Het antwoord daarop zit hem in het zo goed mogelijk inspelen op je gebruiker. Hoe makkelijker een gebruiker het antwoord op zijn/haar vraag kan vinden, en hoe groter de aantrekkingskracht en aansluiting van je website, hoe groter de kans is dat hij/zij converteert.

De psychologie hierachter is het beste samengevat door Robert Cialdini, die zeven overtuigingsprincipes heeft weten te definiëren, waarmee we niet alleen begrijpen hoe conversie optimalisatie kan worden gebruikt om het conversieratio te verhogen, maar die ook uitlegt waarom dit zo werkt. Dit begrip zorgt ervoor dat je in staat bent om in de hele flow van je marketing na te denken over hoe je op deze onderdelen kunt focussen, zodat je af gaat op wat dé specialist als het gaat om overtuigen:

1. Schaarste

Het eerste uitgangspunt van Cialdini is dat schaarste een extra stimulans is om iets te willen. Het bijkomende gevoel van schaarste is dat het een soort ‘nu of nooit gevoel’ geeft. Dit kan enerzijds worden geïntroduceerd als een aanbod waarvan de voorraad beperkt is. Andere vormen om schaarste te introduceren zijn bijvoorbeeld urgentie, waarbij een aanbod maar een beperkte tijd geldig is of zolang de voorraad strekt.

Wanneer je bijvoorbeeld een hotelkamer boekt op een bekende boekingssite, dan zie je daar wel eens staan: Nog maar 1 kamer van dit type beschikbaar. Als consument ben je dan eerder geneigd om te boeken, omdat je bang bent om het mis te lopen: fear of missing out (FOMO).

2. Autoriteit

Het tweede principe is dat van autoriteit: we zijn eerder geneigd het advies van een expert op te volgen, dan dat van iemand die zichzelf nog niet bewezen heeft.

Je kunt dit gebruiken bij conversie optimalisatie door (behalve inhoudelijke informatie te delen) ook elementen toe te voegen die laten zien dat je een expert bent op het gebied waar je over spreekt of schrijft. Denk daarbij aan keurmerken, klant logo’s, of ervaringen van tevreden klanten.

3. Consistentie

Het derde principe is dat van de consistentie: wij mensen houden ervan om consistent te zijn met wat we eerder gezegd of gedaan hebben. En daar kan je op een slimme manier op inspelen.

Dit belangrijke uitgangspunt is de reden dat het verstandig is om micro conversies in je website te introduceren, zodat je mensen kunt laten committeren aan een bepaald doel, zonder dat je direct een aankoop of aanmelding verwacht.

Natuurlijk kan je hierin niet te ver gaan, en is het zo dat – ook als mensen al een keer ja gezegd hebben – ze nog steeds kunnen afhaken.

Om dat te voorkomen kan je manieren toepassen om een perspectief te delen over hoe veel je nog van ze verwacht. Geef bijvoorbeeld aan wat de volgende stap in een (aankoop)proces is, en voeg waar nodig een voortgangsbalk toe om te laten zien dat men er bijna is, om daarmee te zorgen dat ze lang genoeg consistent zijn.

4. Sympathie

Sympathie is het vierde principe van Cialdini. In de volksmond wordt dit vaak gunfactor genoemd. En natuurlijk is gunfactor een belangrijk onderdeel in het overtuigingsproces, om te zorgen dat alle weerstand is dat mensen geneigd zijn ja te zeggen tegen mensen die ze aardig vinden.

Je kunt hier gebruik van maken door te zorgen dat je overkomt als een prettige organisatie om mee samen te werken, en ook vooral dat je persoonlijk overkomt. Mensen doen immers toch zaken met mensen.

Dit bereik je vooral door de manier waarop je over jezelf praat, maar ook door de manier waarop je reageert op opmerkingen en vragen van klanten.

5. Sociale bewijskracht

Het vijfde principe van overtuiging dat Cialdini bespreekt is sociale bewijskracht. In het kort komt dit erop neer dat wij mensen geneigd zijn te doen wat andere mensen om ons heen doen: het maakt dat we ons meer gerust gesteld voelen, vanwege de positieve ervaringen van anderen.

Dit kan je implementeren voor je conversie ratio optimalisatie door na te gaan welke onderdelen je door anderen kunt laten bevestigen, zodat je niet te veel hoeft terug te vallen op de ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’ strategie.

6. Wederkerigheid

Je hebt vast wel eens gehoord van het principe van wederkerigheid: als iemand iets voor je doet, is het waarschijnlijk dat jij iets terug wilt doen. Dat werkt met het lenen van een pot suiker bij de buren, het helpen met verhuizen bij je vrienden of familie, maar ook in de context van online marketing en conversie optimalisatie.

Wij mensen zijn immers sociale wezens, die de behoefte voelen om het evenwicht in een relatie te behouden (en zo nodig te herstellen).

In relatie tot conversie optimalisatie, kan dit gebruikt worden door iets gratis weggeven. Onbewust (en soms bewust) resulteert dit op de behoefte om iets terug te doen, waardoor ze bijvoorbeeld uiteindelijk iets van je kopen, of beter nog; van je blijven kopen omdat ze loyaal worden aan je merk en bedrijf.

7. Eenheid

Als we spreken over eenheid, dan spreken we over wij. Je raadt het al; eenheid zorgt ervoor dat je ergens bij hoort, en dat je het gevoel hebt dat je een onderdeel bent van een groter geheel. Als mens zijn we ingesteld op de gedachte dat we graag samen werken met mensen die dezelfde eigenschappen delen. In het voorbeeld van ondernemers, merk je vaak dat zij het leuk vinden om met andere ondernemers te sparren, en samen te werken aan een droom, en die droom gezamenlijk te delen.

In conversie optimalisatie kan je hier gebruik van maken door ervoor te zorgen dat je duidelijk bent over je doelgroep, en dat je die op je website gebruikt. Een veel gemaakte fout in de online marketing is dat mensen proberen om iedereen aan te spreken. Wanneer je dit doet, dan kom je mogelijk in de situatie dat men zich niet voldoende aangesproken voelt. Een duidelijke doelgroep definiëren is dan ook een belangrijk uitgangspunt hiervoor.

Aan de slag met CRO

De tips en tricks uit dit artikel kan je gebruiken om zelf aan de slag te gaan met conversie optimalisatie, om meer waarde uit je huidige bezoekers te halen. Overweeg een van de volgende stappen, als je hier nog verder op in wilt gaan:

Deel dit artikel
Waarom conversie optimalisatie toegepast wordt

Meer weten over dit onderwerp?

Onze experts helpen je graag. Je kunt ook een vrijblijvend CRO adviesgesprek plannen.