Achtergrond illustratie
Begrippenlijst

HTML

Bijgewerkt op

HTML, of Hypertext Markup Language, is de standaardtaal waarmee websites worden gemaakt. Dit begrip is belangrijk voor iedereen die een website wil maken of begrijpen.

Hoofdstukken

Waarom is HTML belangrijk?

HTML is de basis voor elke website die we online zien. Zonder HTML zouden websites niet bestaan. Het is de taal die de structuur van een website bepaalt en bepaalt hoe de inhoud wordt weergegeven.

De kern van HTML HTML bestaat uit verschillende elementen, zoals headings, paragrafen, afbeeldingen, links en lijsten. Deze elementen worden aangeduid met tags, zoals <h1>, <p>, <img>, <a> en <ul>. Deze tags geven aan hoe de inhoud wordt weergegeven in de browser.

5 belangrijke tips voor HTML

 1. Gebruik de juiste tags voor de inhoud die je wilt weergeven.
 2. Zorg dat je code geldig is door de regels van HTML te volgen.
 3. Gebruik CSS om de opmaak van je website te bepalen.
 4. Test je website op verschillende browsers en devices.
 5. Gebruik een tool zoals de W3C HTML validator om je code te controleren op fouten.

Uitgebreide definitie van HTML

HTML is een markup taal die gebruikt wordt om de structuur van een webpagina te bepalen. Het gebruikt tags om de inhoud van een pagina te markeren, zoals headings, paragrafen, afbeeldingen, links en lijsten. Deze tags geven aan hoe de inhoud wordt weergegeven in een webbrowser. HTML is ontworpen om de inhoud van een pagina te beschrijven, terwijl CSS (Cascading Style Sheets) gebruikt wordt om de opmaak te bepalen.

Hoe wordt HTML toegepast?

HTML wordt gebruikt bij het maken van elke website die online is. Het wordt gebruikt door ontwikkelaars om de structuur van een website te bepalen en door designers om de opmaak van een website te bepalen met behulp van CSS. HTML wordt ook gebruikt in e-mails, mobiele apps en andere digitale media.

HTML best practices:

 1. Gebruik altijd de meest recente versie van HTML.
 2. Gebruik semantische tags zoals <header>, <nav>, <main>, <article> en <footer> om de structuur van je website duidelijk te maken.
 3. Gebruik <div> en <span> elementen met CSS-klassen voor specifieke stijl-informatie in plaats van onnodig specifieke tags te gebruiken.
 4. Gebruik <label> elementen voor formulieren en zorg dat elk <input> element een unieke id heeft om het formulier toegankelijk te maken voor gebruikers met hulpmiddelen.
 5. Gebruik <alt> attribuut voor afbeeldingen om een tekstuele beschrijving te geven voor gebruikers met hulpmiddelen en voor zoekmachines.

Gevaren en beperkingen van HTML

 1. Oudere browsers ondersteunen soms niet de nieuwste versie van HTML, dus het is belangrijk om te testen op verschillende browsers.
 2. Sommige tags, zoals <table> kunnen slecht toegankelijk zijn voor gebruikers met hulpmiddelen.
 3. HTML is niet geschikt voor het creëren van geavanceerde interacties en animaties, hiervoor moeten andere technologieën worden gebruikt zoals JavaScript.